Dokumenty korporacyjne

Dokumenty korporacyjne

Poniżej prezentujemy dokumenty regulujące ład korporacyjny w spółce APN Promise S.A. oraz określające zasady funkcjonowania spółki i jej organów statutowych.

 

 

Podmiotem z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy, jest: KANCELARIA ADWOKACKA KRAMER I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 51/53 lok. 1, 00-542 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000698998, NIP: 5223102562