Harmonogram publikacji raportów okresowych

Harmonogram publikacji raportów okresowych

2024

Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  • Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 14 lutego 2024 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 14 maja 2024 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 r.
  • Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2023 – 29 maja 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku”