Dane podstawowe

​Nazwa firmy: APN Promise S.A.

Siedziba: ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa

Data założenia: 1991

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Kapitał zakładowy: 1.139.358 zł

Debiut giełdowy: 07.02.2013

PKD: 4690Z

Audytor: PWB Sp. z o.o.

NIP: 521-008-86-82

REGON: 012521511

KRS: 0000375933 Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego