Zarząd spółki

ZARZĄD​

Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu

Pan Piotr Paszczyk pełni funkcję Prezesa Zarządu od dnia 31.03.2008 r.

Wykształcenie:

Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

Uprzednio pracował i pełnił funkcje w:

 • w latach 1992-1998 – APN Promise Sp. z o.o. – odpowiedzialny za sprzedaż
 • w latach 1998-2007 – APN Promise Sp. z o.o. – Członek Zarządu
 • w latach 2008-2011 – APN Promise Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
 • 2011 – obecnie APN Promise S.A. – Prezes Zarządu

Obecnie pracuje lub pełni funkcję w:

 • od 05.10.2007 – 2-.11.2019 RET-ALL Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
 • od 18.01.2011 – obecnie APN Promise S.A. – Prezes Zarządu
 • od 19.04.2012 – obecnie Alterkom Sp. z o.o. – Członek Zarządu
 • od 15.04.2015 – 03.12.2019 Predictes Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
 • od 25.09.2015 – obecnie SEVENET S.A – Członek Rady Nadzorczej
 • od 12.07.2016 – obecnie Piotr Paszczyk Sp. z o.o. Wspólnik,
 • od 29.03.2017 – obecnie APN Usługi Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
 • od 06.04.2017 – obecnie ICT ProZone Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
 • od 28.09.2017 – obecnie Promise Estonia OÜ – Prezes Zarządu
 • od 15.11.2017 – obecnie Lativa SIA – Prezes Zarządu
 • od 28.08.2018 – obecnie Promise Lithuania UAB – Prezes Zarządu

Pobierz notę biograficzną Piotra Paszczyka

 

Paweł Kołakowski – Członek Zarządu

Pan Paweł Kołakowski pełni funkcję Członka Zarządu od dnia 14.06.2019 r.

Wykształcenie:

Ukończył studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie

Uprzednio pracował i pełnił funkcje w:

 • 1992 – 1998 Specjalista Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • 1998 – 2002 Menedżer Inwestycyjny AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wcześniej Chase Fund Management Sp. z o.o.,
 • 2002 – 2005 Wiceprezes Zarządu Hygienika S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • 2006 – 2006 Wiceprezes Zarządu Górnośląskiego Funduszu Kapitałowego z siedzibą w Chorzowie,
 • 2007 – 2010 General Manager CTOB Rol-Pol Ltd. z siedzibą w Ivanovce, Ukraina,
 • 2006 – 2009 Prezes Zarządu Orga Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wcześniej GFK Operacje Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,
 • 2008 – 2010 Prezes Zarządu Norblin Industrial Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 • 2013 – 2018 Prokurent w UAB Krynicki Glass Recycling z siedzibą w Wilnie,
 • 2010 – 2022 Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie
 • 2013 – 2022 Członek Zarządu Krynicki Glass Recycling OÜ z siedzibą w Tallinie

Obecnie pracuje lub pełni funkcje w:

 • Od 14.06.2019 – obecnie Członek Zarządu APN Promise S.A.
 • Od 28.12.2021 – obecnie Członek Zarządu/Dyrektor Finansowy Sevenet S.A.

Pobierz notę biograficzną Pawła Kołakowskiego