Oferta APN Promise dla rynku Enterprise i dużych przedsiębiorstw

​RYNEK ENTERPRISE / DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA

​Spółka APN Promise S.A. aktywnie weszła na rynek dużych przedsiębiorstw w 2006 roku.  Rynek enterprise, wraz z administracją państwową oraz średnimi przedsiębiorstwami z rynku korporacyjnego stanowią kluczowy obszar rozwoju i działania firmy APN Promise S.A.

Ofertę APN Promise S.A. dla rynku enterprise tworzą produkty i usługi w uzupełniających się obszarach:

  • konsulting i wdrożenia rozwiązań
  • obsługa wieloletnich umów licencyjnych
  • zarządzanie oprogramowaniem w przedsiębiorstwach, licencjonowanie produktów i audyt legalności oprogramowania
  • outsourcing/help desk/SLA
  • ośrodek szkoleniowy i centrum egzaminacyjne

Do najważniejszych partnerów APN Promise S.A. na rynku enterprise należą Microsoft, Cisco, Citrix, HP, EMC i IBM. W oparciu o technologie naszych partnerów oraz usługi własne projektujemy i wdrażamy rozwiązania w obszarach:

  • zarządzanie dostępem/usługa katalogowa
  • private cloud/wirtualizacja serwerów/VDI
  • portale firmowe i intranet
  • zarządzanie dokumentami i procesami
  • efektywne udostępnianie danych i aplikacji z Data Center
  • zarządzanie infrastrukturą IT
  • systemy komunikacji i współpracy
  • archiwizacja i kopie bezpieczeństwa
  • monitoring sieci IP
  • bezpieczeństwo systemów IT

APN Promise S.A. jest jedną z zaledwie kilku polskich firm posiadającą status Licensing Solution Provider, upoważniający do dostawy licencji w ramach umów dedykowanych dla rynku enterprise – Microsoft Enterprise Agreement i Microsoft Select Plus.

Jako dostawca rozwiązań mamy doświadczenie w realizacji wdrożeń na 10 000+ użytkowników.

W ciągu tych kilku lat działalności udało nam się zbudować stabilne podstawy do osiągnięcia pozycji ważnego dostawcy dla przedsiębiorstw z poszczególnych sektorów rynku. Jesteśmy znanym dostawcą rozwiązań informatycznych w segmencie bankowym, mediowym i telekomunikacyjnym. W 2011 nawiązaliśmy współpracę z pierwszymi przedsiębiorstwami z segmentu energetycznego i paliwowego.

 

Kompetencje Microsoft APN Promise S.A.