Misja i strategia

Misja​

Naszą misją jest stworzenie stabilnej i rentownej spółki dostarczającej rozwiązania, produkty i usługi informatyczne tworzone na bazie sprawdzonych technologii, które mogą być szybko dostosowywane do zmieniających się warunków rynkowych i wymagań naszych klientów.

 

Strategia

Grupa APN Promise dostarcza produkty, rozwiązania i usługi informatyczne podmiotom  działającym na rynku polskim. Posiada skuteczne modele współpracy z producentami i klientami z różnych segmentów rynku, dzięki którym może szybko dostarczać produkty dostosowane do zmieniających się wymagań rynku. Oferta Grupy opiera się na sprawdzonych technologiach, które w połączeniu z własnymi usługami pozwalają na tworzenie nowych rozwiązań zmieniających podejście do wykorzystania IT w organizacjach.

Struktura Grupy jest dopasowana do obsługiwanych rynków. Sprawność operacyjna zapewnia spółkom swobodę działania biznesowego pozwalającą na tworzenie rozwiązań gwarantujących osiąganie założonych celów własnych oraz partnerów. Oparcie relacji na zasadach długoterminowej współpracy i otwartej wymianie informacji pozwala precyzyjnie definiować potrzeby klientów Grupy.

Skuteczność działania Grupa zawdzięcza wysokim kompetencjom technicznym i biznesowym. W ramach działającego programu eksperckiego wyselekcjonowana grupa specjalistów technologicznych i licencyjnych ma zadanie za utrzymania poziomu kompetencji wykraczającego poza aktualne standardy branżowe.

Strategia Grupy APN Promise zakłada:

  • utrzymanie partnerskiej współpracy z producentami i klientami
  • zapewnienie wysokiej jakości i dostępności oferowanych produktów i usług
  • rozwój rozwiązań w oparciu o kompetencje własne i technologie znanych producentów
  • rozszerzenie Grupy poprzez akwizycje spółek informatycznych na terenie Europy Środkowej
  • kontrolę kosztów i konserwatywne zarządzanie finansami