Archiwum dla sierpień, 2019

  • Aktualności

    Wypłata dywidendy za 2018 rok

    W dniu 27 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie APN Promise S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.

Load More