Zmiany w licencjonowaniu SQL Server 2012

Zmiany w licencjonowaniu SQL Server 2012
6 sierpnia 2012 APN Promise

Zmiany w licencjonowaniu SQL Server 2012

​SQL Server 2012 jest oferowany w 3 wersjach:

  • Enterprise Edition (licencje Core-Based)
  • Business Intelligence Edition (licencje Server + CAL)
  • Standard Edition (licencje Core-Based lub Server + CAL)
Licencjonowanie SQL w środowisku fizycznym
Aby wyznaczyć wymaganą liczbę licencji w modelu Per Core dla SQLa zainstalowanego w fizycznym środowisku (OSE) należy:
  • policzyć liczbę fizycznych rdzeni dla każdego serwera
  • przemnożyć liczbę rdzeni przez odpowiadający współczynnik (współczynnik zależy od rodzaju procesora)
  • uzyskujemy w ten sposób wymaganą liczbę licencji (licencje sprzedawane są w paczkach na 2 rdzenie)
Licencjonowanie SQL w środowisku wirtualnym
W środowisku wirtualnym mamy do wyboru dwie opcje: licencjonowanie na każdą maszynę wirtualną (VM) lub dla całego środowiska (rozwiązanie dla wysoko zwirtualizowanych środowisk i private cloud).
W opcji Per Core wymagana liczba licencji zależy od rdzeni wirtualnych (v-core) alokowanych na wirtualny serwer (nalmniejsza licencja to licencja na 4 rdzenie wirtualne).
Licencjonowanie dla wysoko zwirtualizowanych środowisk opiera się na wersji SQL Server 2012 Enterprise Edition wraz z Software Assurance.