Podpisanie umowy w projekcie e-zdrowie

Podpisanie umowy w projekcie e-zdrowie
31 października 2013 APN Promise

Podpisanie umowy w projekcie e-zdrowie

22 października w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego odbyło się podpisanie umowy pn.: „Dostawa i wdrożenie urządzeń sieci LAN, serwerów i urządzeń pamięci masowej w podmiotach leczniczych i UMWP”.

Stronami umowy są: firma A.P.N. Promise S.A. jako Wykonawca oraz Województwo Podlaskie występujące w imieniu partnerów projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

Ze strony Wykonawcy umowę podpisywał Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu. Zarząd Województwa reprezentowali Jarosław Dworzański i Jacek Piorunek.