Otwarcie Centrum Edukacyjnego Promise

Otwarcie Centrum Edukacyjnego Promise
1 września 2011 APN Promise

Otwieramy Centrum Edukacyjne Promise

​Centrum Edukacyjne Promise powstało jako uzupełnienie oferty licencyjnej i usługowej Promise. Wszyscy trenerzy Centrum są jednocześnie praktykami, aktywnie uczestniczącymi w bieżących wdrożeniach Promise.