APN Promise S.A. partnerem WHEEL Systems

APN Promise S.A.– nowym partnerem WHEEL Systems
22 maja 2013 APN Promise

APN Promise partnerem WHEEL Systems

WHEEL Systems jest czołowym producentem innowacyjnych rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa systemów IT. W swojej ofercie posiada rozwiązania do uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz monitoringu dostępu do sieci korporacyjnych.

CERB to wieloskładnikowy system uwierzytelnienia użytkowników. Narzędzie to umożliwia scentralizowane zarządzanie użytkownikami i kompletną kontrolę dostępu do zasobów z wykorzystaniem najbardziej nowoczesnych metod uwierzytelnienia w tym telefonu komórkowego oraz tokenów sprzętowych.

FUDO jest rozwiązaniem do stałego monitoringu, kontroli i rejestracji zdalnych sesji dostępu do systemów informatycznych. Jego zastosowanie pozwala na zapewnienie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa firmowej infrastruktury IT, podczas współpracy z zewnętrznymi partnerami biznesowymi. Umożliwia analizę zarówno sesji archiwalnych jak i obecnie trwających. Dzięki FUDO każdy ruch zdalnych konsultantów może być w pełni kontrolowany.

Wheel