APN Promise debiutuje na NewConnect

APN Promise debiutuje na NewConnect
31 stycznia 2013 APN Promise

APN Promise debiutuje na NewConnect

7 lutego 2013 roku to dzień pierwszego notowania akcji Promise w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Promise przez pierwsze trzy kwartały ubiegłego roku miała 144,57 mln zł przychodów (wzrost o 66 proc. r/r), notując 1,7 mln zł zysku netto. 2012 rok – zgodnie z prognozami – ma zakończyć przychodami sięgającymi 228 mln zł i zyskiem netto w wysokości 3,2 mln zł.

– Mamy stabilne przychody, gwarantowane przez 80 wieloletnich umów z prywatnymi firmami i instytucjami publicznymi na dostawę oprogramowania. Szacujemy, że w Polsce jest ok. 2,5 tys. firm, które mogą zostać klientami firmy. Jest więc pole do zwiększenia przychodów – mówi Piotr Paszczyk, prezes firmy.