​IT @Bank 2013 Nagroda specjalna za zajęcie I miejsca w kategorii “Pozycja firm w sektorze publicznym”

​IT @Bank 2013 Nagroda specjalna za zajęcie I miejsca w kategorii “Pozycja firm w sektorze publicznym”

0000