​IT @Bank 2012 Nagroda główna za zajęcie III miejsca w rankingu firm informatycznych pracujących na potrzeby sektora finansowego i instytucji publicznych

​IT @Bank 2012 Nagroda główna za zajęcie III miejsca w rankingu firm informatycznych pracujących na potrzeby sektora finansowego i instytucji publicznych

0000