Grupa kapitałowa

Grupa kapitałowa

APN Promise

Akcjonariat​ APN Promise S.A.

Nazwa Akcjonariusza

 

Liczba akcji

                       

Liczba głosów

                       

% Kapitału

 

% Głosów

 

Piotr Paszczyk łącznie z
podmiotem powiązanym

6 066 225

 

8 566 225

57,77%

65,89%

Tomasz Bator łącznie z
podmiotem powiązanym

1 965 598

 

1 965 598

18,72%

15,12%

APN Promise S.A.

1 604 106

1 604 106

15,28%

12,34%

Pozostali

864 757

864 757

8,24%

6,65%

 

Łącznie

10 500 686

13 000 686

100%

100%            Stan na dzień 13.08.2018 roku

 

Kapitał zakładowy APN Promise S.A. Kapitał wynosi 1.050.068,60 zł 
i dzieli się na:

​Liczba akcji

​Seria

​Rodzaj

​1 500 000

​A1​Imienne uprzywilejowane co do głosu, 1 akcja uprawnia do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

​1 000 000

​A2​Imienne uprzywilejowane co do głosu, 1 akcja uprawnia do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

5 000 000

​B​Zwykłe na okaziciela

100 000​

​F​Zwykłe na okaziciela

575 686​

​E​Zwykłe na okaziciela
​135 000​C​Zwykłe na okaziciela
​900 000​D​Zwykłe na okaziciela

​240 000

600 000

360 000

90 000  

​G

I

J

H

Zwykłe na okaziciela

Zwykłe na okaziciela

Zwykłe na okaziciela

Zwykłe na okaziciela