Grupa kapitałowa

Grupa kapitałowa

Archiwum aktualności

lipiec 2017(2)

sierpień 2016(1)

styczeń 2016(1)

wrzesień 2015(2)

czerwiec 2015(1)

październik 2014(1)

sierpień 2014(1)

czerwiec 2014(1)

październik 2013(2)

czerwiec 2013(3)

maj 2013(1)

kwiecień 2013(2)

marzec 2013(1)

luty 2013(1)

styczeń 2013(1)

listopad 2012(1)

październik 2012(1)

sierpień 2012(3)

luty 2012(1)

wrzesień 2011(1)

Aktualności: sierpień 2016

Wypłata dywidendy za 2015 rok

01 sierpnia 2016

W dniu 29 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie APN Promise  S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015, przeznaczając na wypłatę dywidendy kwotę nie większą niż 4.063.794,98 zł (cztery miliony sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 98/100), tj. kwotę 0,43 zł (czterdzieści trzy grosze) na jedną akcję.

2016-08-01 Ogłoszenie o wypłacie dywidendy za 2015 rok