Grupa kapitałowa

Grupa kapitałowa

Aktualności

Wypłata dywidendy za 2015 rok

​Zarząd APN Promise S.A. uprzejmie informuje, iż:

W dniu 29 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie APN Promise  S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015, przeznaczając na wypłatę dywidendy kwotę nie większą niż 4.063.794,98 zł (cztery miliony sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 98/100), tj. kwotę 0,43 zł (czterdzieści trzy grosze) na jedną akcję.

Uwaga, zmiana adresu APN Promise S.A.

Uprzejmie informujemy, że 01 lutego 2016 roku przenieśliśmy się do nowego biura mieszczącego się na Mokotowie w kompleksie budynków Platinium Business Park.

Nowy adres biura:   ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa               
Adres rejestrowy : Ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa


Numery telefonów pozostają bez zmian.

Serdecznie zapraszamy do naszej nowej lokalizacji.

Zespół APN Promise

Pokaż wszystkie